Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-7020

Stop EN AW-7020 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Jest podatny do spawania oraz obróbki skrawaniem. Wysokie własności wytrzymałościowe ograniczają jego obróbkę plastyczną, podczas gięcia mogą występować pęknięcia i złuszczenia. Z blach aluminiowych AW-7020 wykonuje się głównie elementy konstrukcji spawanych, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością: elementy nośne mostów, dźwigi, podnośniki, pojazdy, belki w konstrukcjach dachowych, fasady okien, bariery zabezpieczające.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-7020:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 0,5x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 2,5x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 10x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1,5x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 40x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,7x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 90x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 30x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x45x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 30x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x12,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 32x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 22x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 100x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=85 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=9 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x30 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 1x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 14x3,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 110x55 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 70x45 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1x1500x3000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=26 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 600x10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 20x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 24x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 300x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 65x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 6x3 mm

Tasma aluminiowa Stucco 1x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,6x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=90 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 80x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 25x8 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=24 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 1x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 150x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 260x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x2,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x3 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl