Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5754

Stop EN AW-5754 zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5754:

Blacha ryflowana
quintet

Blacha ryflowana
duet

Blacha ryflowana
barley seed

Blacha stucco
 

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 9x2000x8000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 15x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 34x4 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 1,85x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2017A fi=240 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 8x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x15 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 1x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 150x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=38 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 8x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 30x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 100x50x10 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 2,5x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 38x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 65x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 15x15 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 0,7x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 1,6x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 80x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 115x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 60x40x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1500x4000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 35x30x30 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x20x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 50x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 90x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 90x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x3,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 3x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 20x20x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 73x13,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 12x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 120x120 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 160x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 26x3,5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl