Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5005A

Stop EN AW-5005A zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5005A:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 4x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 30x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 38x1,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 5x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x16 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 180x50x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 140x140 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x2,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 60x60x18 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x12,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=350 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 70x45 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 20x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x1 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x45 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 54x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=270 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x45 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x60x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,3x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 30x30x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=200 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=19 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 75x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1,5x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-7020 25x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 86x9 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=34 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x100x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 12x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=110 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 200x12,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-7020 40x20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 22x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 45x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 25x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 80x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 70x5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl