Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5005

Stop EN AW-5005 zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5005:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 80x7 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 40x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 3x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 30x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 140x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 4x2400x8000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 63x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 70x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 28x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 35x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 130x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=130 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 33x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 80x80 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=13,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x25x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 60x60x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 85x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 65x25x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=150 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 12x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 20x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 25x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 20x1 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 18x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 6x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 125x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x100 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 40x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 10x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=65 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 80x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6063 65x4/33x7 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=11 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x60x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 102x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 30x1500x3000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl