Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5005

Stop EN AW-5005 zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5005:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 5x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x20x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=18 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 185x10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x35x35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 33x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 0,3x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 110x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 60x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=33 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,5x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x20x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=18 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x40x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 20x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 72x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 220x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 40x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 132x18,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 25x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 75x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 63x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 80x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 320x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=22 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=210 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 10x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x50x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 4x2000x5000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=170 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 190x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 3x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 90x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 75x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x80x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 12x1500x3000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl